Basic Information Available In
العربيةBulgarianΕλληνικαEnglishEspañolپارسیFrançaisРусскийTamilUrdu English Français

اینجا را کلیک کنید تا به سرعت خروج از این وب سایت.

خشونت خانواد‌گی

خشونت خانواد‌گی که برای هر شخصی‌ در زندگی‌ امکان وقوع دارد ، مسئله مهمی‌ است که باید بیش از پیش در مورد آن گفتگو کرد.

طبق آمار موجود سالانه حدود ۴۰۰۰۰ مورد خشونت خانواد‌گی در کانادا گزارش داده میشود. ‌ از هر ۴ تماس با پلیس یک مورد آن خشونت خانوادگیست و از هر ۱۰ گزارش در خصوصه خشونت خانواد‌گی ۸ مورد آن زنان بوده‌اند.

لازم به تذکر است که ما نمیتوانیم آمار صحیحی از خشونت خانواد‌گی داشته باشیم زیرا بسیاری از این موارد به پلیس گزارش داده نمی‌شود. 

خشونت خانواد‌گی بهچه معناست؟

خشونت زناشویی در قانون جزایی کانادا و روند دادگاه

روند دادگاه و شهادت در دادگاه

منابع

خشونت خانواد‌گی به هر شکل و موضوعی در کانادا مورد قبول نمی‌باشد. اگر شما نگران امنیت خود و فرزندانتان هستید، منابع زیادی هستند که میتوانید از آنها کمک بگیرید :

  •  اگر در شرایط اضطراری هستید: با شماره ۹۱۱ تماس بگیرید
  •  اس‌ و اس‌(SOS) خشونت خانواد‌گی:Screenshot 2015-04-02 11.48.13 شما را  به پناهگاه‌های مختلف راهنمایی می‌کند
  •    Screenshot 2015-04-02 11.55.36 برای کمکهای خارجی‌ میتوانید با سازمان حفاظت آتنا تماس بگیرید:

به خاطر داشته باشید… این حق شماست که از رابطه خشونت آمیز خود را رها کنید و همینطور شما میتوانید دایره خشونت را شکسته و خود را آزاد کنید.