Basic Information Available In
العربيةBulgarianΕλληνικαEnglishEspañolپارسیFrançaisРусскийTamilUrdu English Français

اینجا را کلیک کنید تا به سرعت خروج از این وب سایت.

اطلاعات عمومی

– به سایت “اطلاعات عمومی” آتنا خوش آمدید. این سایت به شما اطلاعاتی‌ در رابطه با ازدواج و حقوق شخصی‌ میدهد

سایت اینترنتی ما در اختیار شماست برای اطلاعات عمومی در رابطه با حقوق و وظایف شما در کانادا و همینطور کمک به شما برای مقابله با وضعیتهای سختی که برایتان به وجود آمده.

هدف این سایت دادن اطلاعات عمومی‌ در رابطه با حقوق و وظایف شما در کانادا می‌باشد. اگر شما در موقعییتهای سخت خانواد‌گی قرار   گرفته‌اید میتوانید از این سایت بهره ببرید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد حقوق و خدمات به زبان مادری خود میتوانید با این شماره تماس بگیرید:

۲۷۴-۸۱۱۷ (۵۱۴)